Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Oznámení z neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

PROŽÍVÁME VELIKONOČNÍ OKTÁV! Celý týden je jednou velkou oslavou Kristova vzkříšení! Po celou velikonoční dobu se místo modlitby Anděl Páně modlíme Raduj se, Královno nebeská, kanc. č. 006.

DĚKUJEME: Všem, kteří umožnili důstojné slavení letošních Velikonoc
v našich farnostech! Ženám za úklid i výzdobu kostela, dále kostelníkům,
akolytům, ministrantům, varhaníkům, zpěvákům, lektorům, hrkačům, strážcům
Božího hrobu a vůbec za veškerou modlitbu a oběti! Velké Pán Bůh zaplať!

POZVÁNÍ KE KŘTU DOSPĚLÝCH: Čas Velikonoc je časem znovuzrození
k věčnému životu – čas udílení křtu dospělým. Také do dalších let zůstává
křestní pramen otevřený pro každého, kdo v něm ještě nebyl omyt – na věku
nezáleží! Do katechumenátu může být přijat každý, kdo
poznal Boží Lásku, uvěřil v Krista a chce patřit mezi jeho učedníky ve
společenství Církve. Stejně tak nabízíme pomoc všem zájemcům o poznávání
víry i všem hledajícím. V případě potřeby kontaktujte naše kněze.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ probíhá v tomto čase (od Velkého
pátku do příští neděle). Korunku k Božímu milosrdenství můžeme
připojit denně v kostele k růženci nebo k večerní modlitbě.

POSTNÍ ALMUŽNA (POKLADNIČKY): – díky za Vaše prožívání během celé
postní doby a za jejich odevzdání!

SV. POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH VE MŠI se bude udělovat příští neděli. Sv. nemocných
může přijmout ten, kdo:

- je vážně nemocný nebo pokročilejšího věku – kdo je zkrátka jakkoliv
ohrožen na životě,
- dosáhl základního užívání rozumu,
- může přistupovat ke svátostem (tedy u sezdaných musí jít o církevně
platné manželství),
- není ve stavu těžkého hříchu,
- předem přistoupí ke sv. smíření. Kdo chodí měsíčně ke zpovědi, nemusí
se před udílením svátosti zpovídat. Kdo nebyl u sv. zpovědi déle než 1
měsíc, je dobré (ale není to nutné) se předem vyzpovídat.

Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravy (3. neděle v měsíci).

NOVÉ ZVONY PRO NÁSEDLOVICE: Farnost Žarošice vyhlašuje veřejnou
sbírku na pořízení 3 nových zvonů do kostela sv. Martina v Násedlovicích.
Odhadovaná cena díla je 1,5 mil. Kč. Své příspěvky můžete zasílat na
transparentní účet 319716991/0300. Věříme, že se nám tyto finanční prostředky
podaří sehnat co nejdříve! Ke cti a chvále Boží!

POUŤ 1. KVĚTNA: Cena za autobus činí 400,- Kč. Cena oběda je cca 250,- Kč
(polévka + jednotné menu) – platí si na místě každý sám. Pokud
by chtěl někdo oběd odhlásit, může tak učinit do 10. dubna u o. Pavla, faráře.

Datum vložení: 11. 4. 2023 9:07
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2023 9:08
Autor: Správce Webu

Facebookové stránky organizací