Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Český zahrádkářský svaz Archlebov

ČZS je společenství sdružující občany se společným zájmem o zahrádkářskou činnost a zájmem o pěstování ovoce, zeleniny, květin a révy vinné. Další naší činností je pořádání odborných přednášek o pěstování a ochraně rostlin. Dále pořádáme výstavy ovoce, zeleniny, květin a výstavy vín. O tyto akce je mezi občany velký zájem.

Naše organizace v Archlebově byla založena v roce 1963 a jejím prvním předsedou byl p. Josef Konrád, který tuto funkci vykonával do roku 1979.

Při založení v roce 1963 se organizace jmenovala Český zahrádkářský a ovocnářský svaz. V roce 1997 se organizace přejmenovala na ČZS. Hlavní činností organizace při jejím založení byl prodej ovocných stromků, keřů a sazenic révy vinné. V 80. a 90. letech se naše organizace věnovala výkupu zeleniny, hlavně okurek, česneku, cibule a dalších produktů. Tyto plodiny se u občanů pěstovaly ve velkém množství a vykoupené plodiny se dodávaly do konzerváren k dalšímu zpracování. Dále se naše organizace zabývala prodejem zeleninových semen, sadbových brambor, umělých hnojiv a postřiků na ochranu rostlin. V současné době tato činnost už neprobíhá, protože u občanů není zájem o pěstování zeleniny na prodej. Pěstují ji pouze pro vlastní potřebu.

V současné době pořádá naše organizace různé přednášky, výstavy ovoce, květin, zeleniny a hlavně výstavy vín. První výstava vín se uskutečnila v r. 1974 v místním pohostinství na které bylo 437 vzorků vín ze 38 obcí. Tato výstava byla uspořádána ve spolupráci s místním JZD. Byla to první výstava vín v našem regionu Ždánsko. Od roku 1987 probíhají výstavy vín v pravidelných dvouletých cyklech. O tyto výstavy je velký zájem jak u domácích, tak i přespolních občanů. Na výstavě bývá kolem 600 vzorků vín jak od místních vinařů, tak i ze širokého okolí a vinařských firem. Zde si návštěvníci mohou ochutnat jednotlivé vzorky vín a porovnávat je. K tomu hraje cimbálová muzika, u které si můžete zazpívat.

Potřebovaly bychom, aby do našich řad vstoupila mladší generace, aby tato činnost nezanikla, protože většina našich členů je v důchodovém věku. Naše organizace také pořádá různé zájezdy jak tematické, tak poznávací do různých míst v České republice, tak i do zahraničí.

Facebookové stránky organizací