Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Varhany

Nejstarší zmínka o varhanách je z roku 1807, kdy je zápis o opravě positivu. Další opravu provedl varhanář František Harbich v roce 1843. Roku 1851 jednal o odkoupení starého positivu, který měl 10 rejstříků, a zároveň dává návrh na nové varhany.

V roce 1869 se nabídl varhanář Josef Vojta z Rakvic, že postaví varhany s 8 rejstříky za 800 zlatých, pokud bude moci odkoupit starý positiv za 100 zlatých.

Za rok na to vpracoval varhanář Josef Hauke z Uherského Hradiště návrh na nové Varhanyvarhany s 10 rejstříky za 800 zlatých. V červnu 1872 byly varhany postaveny a 10.10.1872 kolaudovány. Cenu varhanář dodržel. V době I. světové války padly za oběť jejich cínové píšťaly. Teprve v roce 1927 při velké opravě varhan byly nahrazeny novými.

V roce 1960, kdy tyto varhany dosloužili, obstaral místní rodák, varhanář Miroslav Heger varhany z Chlumu Svaté Máří na okrese Sokolov, kde byly složeny v kapli poutního kostela. Varhany byly původně pořízeny do kostela v Habartově. Mají dva manuály a 13 rejstříků.

Zdroj: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

Varhany

Facebookové stránky organizací