Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Kněží a řádové sestry - rodáci

Jakub Němec

Narodil se v Archlebově. Pravděpodobně roku 1660. O jeho působení je známo, že od roku 1719 byl duchovním správcem v Dambořicích, kde 2.1.1737 zemřel a byl pohřben.

Jan Melichar Hlavinka

Narodil se v Archlebově asi roku 1679. Jako farář působil v letech 1713 – 1718 v Dukovanech, 1718 – 1741 v Horních Dubňanech, kde 9.3.1741 zemřel.

Martin Machálek

Narodil se v Archlebově v roce 1802. Na kněze byl vysvěcen v roce 1827. V letech 1838 – 1868 byl farářem v Citonicích, kde 5.10.1868 zemřel.

František Poláček

Narodil se v Archlebově v roce 1805, Na kněze byl vysvěcen v roce 1829. V letech 1856 – 1865 byl farářem v Břeclavi, od roku 1865 až do své smrti působil v Moravské Nové Vsi. Zemřel 12.1.1894.

Josef Poláček

Narodil se v Archlebově v roce 1862. Na kněze byl vysvěcen v roce 1886. Působil jako kaplan v Boskovicích. Zemřel 19.3.1888.

Tomáš Ždánský

Narodil se v Archlebově, čp.290, dne 23.7.1915. Na kněze byl vysvěcen 5.7.1941 v Brně na Petrově. Jako kaplan působil v Brně-Tuřanech, Brně na Křenové, jako administrátor v Oleksovicích u Znojma. Farářem v Žarošících se stal 1.8.1953 a zde působil až do své smrti. Byl děkanem žarošskám a arciknězem slavkovským. Zemřel 13.12.1998 a je pohřben v Žarošicích.

Řádové sestry – rodačky z Archlebova

Všechny sestry z Archlebova vstoupily do kongregace Milostrných sester III.řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně na Grohově ulici 18.

S.M.Agatangela – Jenovéfa Kučerová

Narodila se 26.12.1897 v Archlebově. Řeholní roucho přijala 2.7.1923 a doživotní sliby složila 22.10.1931. Byla hodnou, svědomitou sestrou, věrnou ve svém povolání. Onemocněla tuberkulózou a zemřela v Drnovicích 29.9.1932.

S.M.Gabriela – Anežka Kučerová

Narodila se 18.1.1906 v Archlebově. Byla rodnou sestrou S.M.Agatangely. Řeholní roucho přijala 13.9.1924 a časté sliby složila 21.11.1927. Jako řeholnice vynikala svou tichostí a ochotou pomáhat nemocným. I ona se nakazila tuberkulózou a po těžkém utrpení 24.6.1932 v Drnovicích zemřela. Později byly tělesné pozůstatky sester z drnovického hřbitova převezeny do řádového hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

S.M.Gottfrieda – Alžběta Horňáková

Narodila se 2.11.1901 v Archlebově. 14.10.1926 přijala řeholní roucho. Doživotní sliby složila 16.10.1935. Ošetřovala nemocné v nemocnicích v Brně na Žlutém kopci, na Červeném kopci, v Jihlavě, Třebíči, Jičíně v Čechách, v Domově důchodců v České Olešnici a v Kurovodicích. V roce 1969 odešla do mateřince v Lechovicích, kde prožila poslední roky života. Zemřela 24.10.1986 a byla pohřbena do řádového hrobu v Brně na Ústředním hřbitově.

S.M.Otmara – Kateřina Šefrová

Narodila se 25.11.1926 v Archlebově. Do řeholního šatu bylo oblečena 18.12.1948, doživotní sliby složila 10.12.1959. Ošetřovala nemocné v nemocnici v Brně na Žlutém kopci, ve Velkém Újezdě, v Jevíčku a Domově důchodců v Kurovodicích. Také ona onemocněla při ošetřování nemocných tuberkulózou. Léčila se v Jevíčku a potom se přestěhovala do Domova důchodců v Teplicích nad Metují. Byla uvolněna k ošetřování maminky v Archlebově. Doma onemocněla a po utrpení 24.9.1971 zemřela. Je pohřbena v Archlebově.

Zdroj: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

Facebookové stránky organizací