Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Ženský sbor

Kořeny ženského sboru nesahají zdaleka tak do minulosti, jako ostatní pěvecké složky u nás v Archlebově. Myšlenka založení ženského sboru vznikla nedávno, a to v roce 2019, kdy jsme se poprvé sešli. Vedení se ujala Ingrid Fukanová, kterou oslovily ženy sboru s předsedkyní Markétou Pavézkovou. Avšak sbor fungoval velmi krátce, jelikož nastupující vlna covidu byla nevyhnutelností. Čas plynul a covid taky. Naše parta se naplno znovu sešla až v roce 2022, kdy covid pominul. Po tomto smutném čase opustily sbor některé naše členky, včetně vedoucí Ingrid. Dostali jsme se do svízelné situace a začalo dlouhé období hledání nového vedoucího. Na přechodnou dobu se ujal vedení, vedoucí mužského sboru, Tomáš Hořava, který nás ovšem nabádal k hledání nového stálého vedoucího. Asi po měsíci nám svitla naděje na nového vedoucího. Zjistili jsme, že se nachází na volné noze vášnivý folklorista a zkušený vedoucí Marek Hojač, který k našemu prospěchu vystudoval konzervatoř v oboru zpěv. Marek se za námi přišel na zkoušku podívat a naši nabídku na vedení sboru přijal. Pod vedením Marka dostal sbor nový náboj a začal se rozrůstat. Z původních 15 členek nyní sbor čítá 21 žen. Scházíme se každou neděli v 18.30 hodin na faře, kde společně trénujeme písničky z našeho kraje i okolí.  Ženský sbor se mimo zpěv, také zajímá o dění v obci a je nápomocen při konání obecních, či spolkových akcí.

Facebookové stránky organizací