Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Klub rodičů při ZŠ

Klub rodičů a přátel při ZŠ Archlebov je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.

Sdružení prosazuje oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců, pomáhá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. Členové klubu se zaměřují především na mimoškolní aktivity žáků a péči o jejich volný čas.

Členy klubu mohou být rodiče žáků školy a další fyzické osoby starší 18 let, případně právnické osoby. Členství v klubu vzniká na základě dobrovolného zájmu o činnost klubu a zaniká vystoupením člena písemným oznámením, u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem klubu.

Majetek klubu tvoří dobrovolné příspěvky od rodičů, každoroční finanční příspěvek od zřizovatele školy, dary a výtěžky z akcí.

Členové Klubu rodičů pořádají pro děti akce kulturního, sportovního nebo poznávacího charakteru jako Mikulášský karneval, Drakiáda, různé pěší výlety do blízkého okolí, jednodenní výlety po celé České republice a jiné. V lednu organizují spolu se základní školou již několik let školní ples, který je hojně navštěvován rodiči i bývalými žáky školy a má velmi dobrou úroveň.

Facebookové stránky organizací