Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Kněží v Archlebově

Fabián Roučka, O.Cist. (1784 – 1796)

Narodil se roku 1745 ve Žďáře nad Sázavou, na kněze byl vysvěcen roku 1772. Působil na Velehradě. Po zrušení velehradského kláštera cisterciáků byl v roce 1784 jmenován lokálním kaplanem v Archlebově. Protože neměl ještě postavenou faru, bydlel přes 2 roky u Jana Němce v č. 125. On byl také jedním z iniciátorů přenesení milostné sochy Staré Matyky Boží z rezidence do Žarošic o Zlaté sobotě 11.9.1785. V roce 1796 byl přeložen do Kdousova. Zemřel 13.5.1811.

Karel Widholtz (1796 – 1802)

Narodil se roku 1746 v Pavlově. Na kněze byl vysvěcen roku 1770. Působil v Nikolčicích, odkud přišel 20.12.1796 do Archlebova, ale už 10.9.1802 zde zemřel a byl i pochován.

Petr Maštalíř (1803 – 1807)

Narodil se roku 1752 v Dačicích, na kněze byl vysvěcen 15.9.1777 ve Vídni. Farářem se stal v Dalečíně. Rezignoval a v roce 1803 odešel na faru v Archlebově, kde prožil těžkosti napoleonské bitvy u Slavkova. Za jeho duchovní správy vizitoval dne 7.5.1807 lokálii v Archlebově a biřmoval zde 84 biřmovanců brněnský biskup Vincenc Josef Schrattenbach. P. Maštalíř zemřel v Archlebově 22.10.1807 a byl zde i pohřben.

Petr Hlubek (1808 – 1809)

Narodil se roku 1753 v Chabišovicích ve Slezsku. Na kněze byl vysvěcen 24.10.1784 v Olomouci. Působil jako kaplan v Ivanovicích a jako lokalista v Bohdanicích. V Archlebově byl necelé dva roky. Koncem roku 1809 byl ustanoven farářem v Kučerově. Zemřel 2.6.1824.

František Kříž (1810 – 1812)

Narodil se roku 1756 v Telči. Na kněze byl vysvěcen roku 1780. Do Archlebova přišel z Ochoze, kde byl lokálním kaplanem. Avšak už 26.8.1812 v Archlebově zemřel a byl zde pochován.

Martin Vohralík (1813 – 1822)

Narodil se v roce 1764 v Holicích v Čechách. Na kněze byl vysvěcen 25.3.1792. Do Archlebova přišel v roce 1813 ze svého působiště v Bošovicích a Lovčičkách. Za jeho duchovní správy vizitoval dne 6.6.1820 Archlebov brněnský biskup Václav Urban Stuffler. V roce 1822 byl ustanoven farářem v Přibyslavicích. Zemřel 1.2.1846.

Rudolf Kies (1823 – 1851)

Narodil se 7.11.1782 v Královopolských Vážanech u Rusínova. Na kněze byl vysvěcen roku 1806. Působil v Lulči, v Nížkovicích a v Archlebově, odkud odešel roku 1851 na odpočinek. Zemřel 23.2.1853.

Josef Trávníček (1852 – 1854)

Narodil se roku 1794 v Myslibořicích. Na kněze byl vysvěcen roku 1817. Působil v Dubňanech, v Lomnici, na Fryšavě, v Bedřichově, Neslovicích a v Archlebově, odkud odešel roku 1854 na odpočinek.

Josef Janeček (1854 – 1867)

Narodil se roku 1794 v Bukvicích v Čechách. Na kněze byl vysvěcen roku 1823 v Brně. Působil v Troubsku, Novém Rusínově, Olešnici, Rovečném a Bohuňově. Od roku 1854 až do své smrti dne 6.1.1867 působil v Archlebově.

Jan Vopelka (1867 – 1893)

Narodil se 12.1.1821 v Horní Slatině. Na kněze byl vysvěcen 6.8.1846. Působil v Horních Kounicích, v Novém Veselí, v Budči, Litohoři a Líšni, jako farář v Krásné u Nového Města. Do Archlebova nasoupil 17.12.1867. Po odchodu na trvalý odpočinek v roce 1893 žil v domě naproti fary, kde 13.1.1897 zemřel a byl pohřben uprostřed hřbitova. Farníci mu pořídili mramorový kříž s nápisem: „Stádečko své věrně chránil, dobrý boj zde bojoval, církev svatou státně hájil, vlast svou vřele miloval, odebral se k světa vládci, on mu rány zahojí, tam si oddechne po práci, odpočine v pokoji“.

Josef Jurek (1893 – 1925)

Narodil se 9.5.1855 v Novém Telečkově, farnost Rudíkov. Na kněze byl vysvěcen 22. 7.1881 v Brně. Působil v Bobrové, v Brně-Bystrci, Palupíně u Telče a v Archlebově. Na trvalý odpočinek odchází 1.4.1924 do Brna-Juliánova, kde 7.1.1935 zemřel a byl pohřben na dnes už zrušeném hřbitově v Juliánově.

Jan Šoupal (1925 – 1933)

Narodil se 5.9.1870 v Bohdanicích. Na kněze byl vysvěcen 26.7.1896 v Brně. Působil v Troubsku, Bobrové, Předíně, Rokytnici, Olešné, Újezdě u Černé Hory, Letovicích, Mrákotíně, Deblíně. Jako farář na Fryšavě u Nového Města a v Dlouhé Lhotě. 30.8.1924 byl jmenován farářem v Archlebově. 1.3.1933 odešel na odpočinek do Bosonoh, kde 2.4.1949 zemřel. byl horlivým knězem, pečlivě se staral o chrám Páně i farní budovy.

František Krejčí (1933 – 1951)

Narodil se 5.11.1883 v Březníku. Na kněze byl vysvěcen 18.7.1909 v Brně. Do Archlebova přišel z Velkého Újezdu, kde se pro zdravotní obtíže vzdal farářského místa, 1.10.1933. Zde působil až do svého odchodu na odpočinek 30.11.1951. Po odchodu žil v Újezdě u Brna. Zemřel 31.1.1965 a byl pohřben v Břežníku u Náměště nad Oslavou.

Jaroslav Zapletal (1951 – 1987)

Narodil se 30.1.1922 v Koryčanech, ale vyrostl v Dolních Kounicích. Na kněze byl vysvěcen 5.7.1948 v Brně na Petrově a jako novokněz ustanoven kaplanem v Žarošicích. Po uvolnění archlebovské fary je zde jmenován duchovním správcem. O svěřené duše se staral do posledního dechu. V roce 1954 mu byl svěřen do duchovní správy i sousední Věteřov. Kněz obětavý a horlivý, oblíbený, velký ctitel Panny Marie, který všechny své síly a celý kněžský život věnoval svým farníkům. Zemřel 6.3.1987 a za velké účasti lidu byl pohřben na archlebovském hřbitově 12.3.1987.

Marian Rudolf Kosík, O.Praem. (1987 – 1996)

Narodil se 28.12.1951 v Šaraticích. Na kněze byl vysvěcen 26.6.1983 v Brně. Působil ve Žďáře nad Sázavou u sv. Prokopa, v Batelově a Panských Dubenkách. Od 1.5.1987 byl jmenován farářem v Archlebově, administrátorem ve Věteřově a v Bohuslavicích u Kyjova. Od 15.9.1991 byl jmenován také duchovním správcem v Žarošicích. Časem byl vyvázán z duchovní správy ve Věteřově a Bohuslavicích. 15.11.1996 byl přeložen na faru novoříšských premonstrátů v Brně-Židenicích.

Pavel Kopecký (1996 - 2001)

Narodil se 23.6.1952 v Brně. Na kněze byl vysvěcen 28.6.1981 v Brně. Působil v Novém Městě na Moravě, Starém Petříně, Křenovicích, Znojmě a Moravském Krumlově. 15.11.1996 byl jmenován farářem v Žarošicích a administrátorem v Archlebově.

František Putna (1.7.1999 – 31.12.1999)

jáhen

Miroslav Němeček (1.7.2000 – 31.1.2001)

farní vikář (kaplan)

Jaroslav Kárník (1.2.2001 – 31.8.2004)

Josef Pohanka (1.9.2004 – 1.4.2006)

Josef Večeřa (1.4.2006 – dosud)

Působí také jako farní vikář v Žarošicích a Lovčicích.

Zdroj historických dat: Marian Rudolf Kosík – Farní kostel sv. Šebestiána a Rocha v Archlebově

Aktuální informace o místech působení kněží ve farnostech brněnské diéceze můžete najít na: http://www.biskupstvi.cz/katalog/statutarni_zastupci.php

Facebookové stránky organizací