Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

Myslivecké sdružení Ochoz Archlebov

Naše myslivecké sdružení má v obci dlouholetou tradici.

V roce 1979 jsme společně s MS Žarošice a MS Dražůvky vytvořili jednu honitbu, která kopírovala pozemky obdělávané JZD Žarošice. Tato honitba měla 2173 ha.

V důsledku změn hospodaření došlo v roce 1993 k rozdělení na původní myslivecká sdružení a naše myslivecké sdružení hospodaří nyní na 824 ha. Z toho je 785 ha orné půdy, 34 ha lesa a 5 ha vodní plochy.

Normované stavy zvěře jsou 46 ks srnčí, 123 ks bažantí a 115 ks zaječí zvěře.

Odlov je prováděn podle přírustků jednotlivých druhů zvěře a jde ročně o: 15 ks srnčí a 35 ks bažantí zvěře. Zajíce pro nízký stav naše myslivecké sdružení neloví. Odlov prasete divokého je prováděn podle zákona o myslivosti a to celoročně pouze sele a lončák. Průměrně ulovíme ročně 5 – 6 kusů.

Pro řádný výkon práva myslivosti jsme povinni držet 1 psa ohaře, 1 norníka a 1 psa na dohledávání zvěře spárkaté.

Naším hlavním úkolem je především péče o zvěř a přírodu. Na dobu strádání zvěře (hlavně zimní období) připravujeme krmivo jaderné i objemové. Během roku, dle potřeby, provádíme přikrmování a ozdravování zvěre.

Vlastníme také mysliveckou chatu, jejíž údržba vyžaduje značné úsilí. Je využívána členy našeho mysliveckého sdružení.

K dnešnímu dni máme 16 členů – 11 je z Archlebova, 5 přespolních.

V budoucnu se chceme více zaměřit na práci s mládeží, abychom si vychovali své nástupce – nové milovníky přírody a myslivosti.

Myslivnu najdete zde: https://mapy.cz/s/lulogahona

Facebookové stránky organizací