Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

O zpívání v Archlebově

Tam, kde se od Strážovic cesta klikatí
a tráva mechem něžně zarůstá,
tam někde v dáli leží víska má,
tam někde leží dědinka rodná.


Už nejsem nejmladší, a proto bych rád zavzpomínal na to, jak jsme odmalička v Archlebově zpívali.

Už v první třídě jsem zpíval na MDŽ a pak to šlo dál v pěveckém kroužku pana učitele Bábíčka.

Protože v Archlebově v té době nebyly žádné kroje pro chlapce (stárky), pořídila paní Poláčková čtyři chlapecké kroje. Co to bylo slávy, když jsme v nich poprvé dělali stárky. Muzikanti Sobuláci, kteří tradičně u nás na hody hrávali, už věděli, kdo ke kterému stárkovi půjde na večeři. Chodili jsme pravidelně účinkovat na Slovácký rok do Kyjova nejen do průvodu, ale také zpívat na páteční klenotnici a to mělo vždy veliký úspěch.

Roky šly dál a vznikl spolek FOFO (rok 1971). V této partě kluků jsme navštěvovali velké množství hlavně krojovaných akcí po celém okolí. Protože jsme byli všichni zpěváci, naučili jsme se zpívat velké množství písniček nejen z Hanáckého Slovácka, ale i z Horňácka, Podluží a celého Slovácka. Jednou z velkých akcí každoročně byly Velikonoce. Každoročně jsme navštěvovali naše rodiny a známé. Všichni chtěli, abychom zpívali naše písničky. Toto jsme dodržovali až téměř do našeho důchodového věku.

Tradice pěveckého sboru v Archlebově

začíná už v roce 1892, kdy byl založen čtenářský a pěvecký spolek. Z pěveckého spolku se pak zásluhou učitelů, varhaníků a muzikantů vychovala řada dobrých zpěváků a zpěvaček.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v letech 1920-1938, kdy dokázali v našich podmínkách šířit mezi lid národní a lidové písně, ale i nastudovat několik oper.

Po okupaci se většina zpěváků zapojila do chrámového sboru. Velkou zásluhou na nacvičování písní od 70-tých let měl pan Tomáš Kučera, varhaník. Ten se sborem vystupoval nejen na našich akcích v obci, ale účastnil se i větších akcích – Kraj beze stínů v Krumvíři, Slovácký rok v Kyjově, Strážnické slavnosti a jinde.

V roce 1999 jsme společně s Tomášem Hořavou založili mužský pěvecký sbor z Archlebova. Ten měl zpočátku 15 členů. Velkým přínosem pro sbor bylo a stále je, že v našem středu je náš dvorní skladatel a textař v jedné osobě Olda Strmíska. Ten pro nás složil hodně písniček, hlavně o rodném Archlebově, kterými úspěšně reprezentujeme naši obec.

Sbor se účastní každý rok 10 až 15 akcí. Zpíváme nejen na akcích pořádaných v obci, ale také v širokém okolí. Mezi největší úspěchy našeho zpívání patří účast na vinobraní na Pražském hradě.

Ale byly i smutné chvíle ve sboru. To když nás opustili dobří zpěváci Franta Vyhňák, Jara Klíč a Jenda Konrád. Protože nás ubývá, sbor posílili zpěváci ze Žarošic a Strážovic. A mnozí z nás zpívají také v chrámovém sboru.

Ale roky jdou a v tomto roce 2019 má náš sbor 20 let od založení. Toto výročí zrovna vychází na oslavu 670 let od založení naší obce. Rádi bychom se proto pokusili k  tomuto výročí vydat naše první CD.

Chtěl bych popřát všem občanům a všem rodákům hodně zdraví, veselou mysl a za nás za zpěváky hodně pěkných písniček, protože vždycky se v Archlebově zpívalo a zpívat bude.

MVDr. Vladimír Ždánský
rodák z Malé uličky od „Luže“ č. 290

Facebookové stránky organizací