Menu
Obec Archlebov
Spolky a organizaceobce Archlebov

O nás

Za založení Mužského sboru z Archlebova považujeme rok 1999, kdy začaly přípravy na oslavu 650 let od první písemné zmínky o obci Archlebov. Základem byli zpěváci chrámového sboru při místním kostele – Vladimír Malík, František Vyhňák, Jan Konrád,  Pavel Ždánský, Oldřich Strmíska, Josef Němec a Tomáš Hořava. Ten se také ujal vedení sboru. K nim se připojili další, kteří měli rádi lidovou písničku – Zdeněk Poláček, Jaroslav Klíč, Pavel Buchlovský, Jaroslav Sedláček, Vladimír Ždánský za Strážovic a ochotně se zapojil také František Plachý ze Žarošic, který již dříve zpíval ve sboru pana Tomáše Kučery. V dalších letech se ještě připojili – Vilém Horáček, Vladimír Pavézka, Pavel Švábík, Václav Luža, Petr Ždánský ze Strážovic, Petr Ráček (chalupář z Brna) a Jiří Kacer ze Žarošic. Na zkouškách a při vystoupeních nás na varhany nebo na harmoniku začal doprovázet varhaník Michal Závodný. Obecní úřad nechal ušít marínky (varianta kordule pro ženaté muže), ve kterých jsme se prvně ukázali na Slováckém roku v Kyjově. O týden později jsme se zapojili do vystoupení chrámového sboru při oslavách 650 let od první písemné zmínky o obci Archlebov.

Mužský sbor v roce 2005
 
Napřed jsme se scházeli nepravidelně, zazpívat si, co se nám líbí, postupem času jsme začali nacvičovat nové písně a začali jsme se scházet každou neděli. Mezi první veřejné vystoupení patřila oslava Dne matek a stavění máje v Ostrovánkách.

V roce 2003 jsme se zúčastnili Slováckého roku v Kyjově. Hlavním programem bylo vystoupení Archlebjanu, které mužský sbor doprovázel svým zpěvem. Své vlastní vystoupení, kromě průvodu, měl v samostatném pořadu „Poručíme větru, déšču…“ v parku za letním kinem. Slováckého roku v Kyjově se zúčastňujeme pravidelně v pořadu „Roztančené náměstí“. Hlavním záměrem pořadu  je vtáhnout návštěvníky mezi účinkující, aby se zapojili zpěvem či tancem.

Samozřejmostí je účinkování mužského sboru na akcích konaných v obci – beseda u cimbálu, beseda pro důchodce, Den matek, hody, Kateřinská zábava, vinobraní nebo zpívání u vánočního stromečku. Od roku 2004 také pravidelně na svátek svatého Štěpána pořádáme společně s Archlebjánkem v kostele „Vánoční zpívání u jesliček“. S vánočním programem jsme také potěšili posluchače i mimo naši obec – v Žarošicích, v Lovčicích, v Hovoranech, v Moutnicích, v Židlochovicích, ve Věteřově, v Bučovicích, v Domově důchodců v Kyjově nebo ve Zlíně, kde jsme zazpívali v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích a v kostele svatého Filipa. Také jsme se na pozvání Antonína Vrby zúčastnili vánočního pořadu „Došli sme k vám na koledu“ ve Velké nad Veličkou, kde nás na cimbál doprovodila Zuzana Lapčíková.

Mimo domácího vystupování jsme také zpívali na dalších akcích: otevření Bukovanského mlýna, setkání mikroregionu Babí lom, krojovaný ples Slováckého krúžku v Brně, vinobraní v Nosislavi, Folklorní slavnosti v Dambořicích, košt vína v Moravanech, zarážení hory v Šardicích, Mutěnické vinařské dny, Kraj beze stínu v Krumvíři, Zpívání s beranem ve Vacenovicích, Národopisné slavnosti v Miloticích, setkání sborů v Březí u Mikulova a na Vrbici, košt gulášů v Bučovicích, Zpívání pod májů v Moravanech, Lipovské zpívání v Lipově, Den koní v Olomouci a dalších.

V roce 2014 jsme se zúčastnili natáčení pro japonskou televizi při stavění máje v Kyjově.

Mužský sbor v roce 2007
 
V roce 2007 na popud strážovského starosty, Vladimíra Ždánského (člena našeho sboru), proběhlo setkání mužských sborů ve Strážovicích za účasti sborů z Archlebova, Dambořic, Strážovic a Želetic. Zde padla myšlenka, že by se takové setkání mohlo stát tradicí a v pořádání by se sbory střídaly.

Tak se také stalo a postupně se připojovaly sbory, které vznikly v okolních obcích – z Věteřova, ze Žarošic a z Lovčic.

Mužský sbor se také pravidelně účastní „Májových veselic“ ve Ždánicích. V dopoledním programu vystupuje v pořadu „Matiné duchovní hudby“ , kde vypomáhá chrámovému sboru z Archlebova, odpoledne v průvodu a programu v zámeckém parku. K oblíbeným akcím také patří „Den otevřených sklepů“ v Šardicích, kam jezdíme na pozvání archlebského rodáka pana Zdeňka Galie. Dostaneme plánek sklepů, které pak obcházíme se zpěvem a tím přispíváme k příjemné atmosféře návštěvníků. Nezapomeneme také u každého sklepa řádně ochutnat šardického vínka. Akce začíná v poledne a po osmé večer vždy končíme u Zdeňka Galie na dobrém gulášku. Tato akce je poměrně náročná, protože se koná první sobotu v srpnu, kdy bývají velká vedra a sklepy jsou roztroušeny po celých Šardicích, ale z nějakého důvodu se u členů sboru těší velké oblibě.

Mužský sbor v roce 2012
 
K nezapomenutelným zážitkům patří vystoupení v Praze. V roce 2012 jsme byli pozváni vinařstvím Spielberg na akci „Vinobraní na Pražském hradě“. Jeli jsme tam na dva dny a ubytovaní jsme byli v areálu Pražského hradu. Do ubytovny jsme vcházeli přímo ze „Zlaté uličky“, kterou jsme si tak mohli po návratu z víru velkoměsta, před půlnocí, kdy se areál uzavíral, v klidu prohlédnout. Každý den jsme měli tři půlhodinová vystoupení na hlavním podiu a mezi nimi jsme zpívali v Míčovně pražského hradu, kde probíhala ochutnávka vín českých a moravských vinarů. V závěru nedělního vystoupení nás přišla pozdravit také první dáma, paní Livie Klausová. V dalším roce jsme se zúčastnili pouze v neděli, kdy jsme si zpestřili dopoledne zpěvem při mši svaté ve Strahovském klášteře premonstrátů a jeho prohlídkou. Do Prahy jsme se dostali také v roce 2018. Tentokrát jsme jeli se souborem Archlebjan a opět jsme prožili mnoho nezapomenutelných zážitků. Jedním z nich bylo setkání a návštěva archlebského rodáka Svatopluka Buchlovského.

Repertoár našeho sboru obsahuje písničky z Podluží, Horňácka , Kyjovska, ale i z našeho kraje a Archlebova, které napsal nebo upravil člen našeho sboru pan Oldřich Strmíska. Ve svém archívu jich má již přes šedesát a čtrnáct upravených. V neposlední řadě také spolupracujeme s čejkovickým skladatelem panem Jaroslavem Novákem. Zpíváme co se nám líbí a doufáme, že se to líbí i našim posluchačům.

Nakonec bych chtěl zmínit, že někteří naši členové, kteří s námi začínali, nás již navždy opustili (V. Malík, F. Vyhňák, J. Klíč, J. Konrád). V současnosti má sbor 12 členů, z toho 8 z Archlebova. Aby se sbor nezmenšil pod únosnou mez, nebo dokonce nezanikl, bylo by potřeba mladých zpěváků. Je však velmi těžké je ke zpívání přimět a udržet u něj, protože lákadla současného počítačového a hudebního světa jsou velmi silná. Už se sice objevila první vlaštovka v podobě Vojtěcha Němce, ale jak se zpívá, jedna vlaštovička ještě jaro nedělá. Věřím však v krásu lidové písně a kultury, a proto vidím naši budoucnost optimisticky.

Facebookové stránky organizací